Системы сдельной формы заработной платы

Сдельная форма оплаты труда является ведущей для рабочих, работающих в основных производственных цехах предприятий легкой промышленности. Различают прямую сдельную, сдельно-премиальную, средне-сдельную, сдельно-прогрессивную, сдельно-регрессивную и аккордную системы сдельной формы заработной платы.Это зависит от способа учета выработки…

Системи відрядної форми заробітної плати

Відрядна форма оплати праці є провідною для робітників, які працюють в основних виробничих цехах підприємств легкої промисловості. Розрізняють  пряму відрядну, відрядно—преміальну, посередньо—відрядну, відрядно—прогресивну, відрядно—регресивну та акордну системи відрядної форми заробітної плати.Це залежить від способу обліку…

Системи почасової форми заробітної плати

Почасова форма оплати праці виступає в двох видах: проста та почасово-преміальна. Проста почасова заробітна плата може бути організова як погодинна, поденна, помісячна в залежності від того, які тарифні ставки (годинні, денні, місячні оклади) застосовуються і…

Система оплати праці

Форми оплати праці — це вагомий елемент організації заробітної плати, які є засобом встановлення залежності розміру заробітної плати від рівня якості праці, її кількості та результатів. Коли роботодавець обирає ту чи іншу форму оплати праці,…

Система управління організацією і стимулюванням праці

Управління організацією і стимулюванням праці – це цілеспрямований вплив на організаційні відносини, що виникають в процесі сумісної трудової діяльності й забезпечують ефективне функціонування та розвиток як системи організації і стимулювання праці, так і підприємства в…

Мотивація та стимулювання праці

Економічною наукою доведено, що за сьогоднішніх умов господарювання розвиток забезпечує людина в процесі трудової діяльності. Ефективність праці за інших ідентичних умов встановлюється особистим відношенням людини до трудової діяльності, її мотиваційними директивами та трудовою поведінкою. Мотиви…

Форми мотивації на підприємстві

Розрізняють такі форми мотивації як зовнішня мотивація та внутрішня. Зовнішня мотивація проявляється як засіб певного призначення, наприклад, засіб для того, щоб заробити гроші, відчувати впевненість, отримати визнання. При цьому вона впливає як стимул, наприклад, при…

Екологічний аспект управління якістю

По мірі зростання інтересу з боку держави і суспільства до збереження і поліпшення якості довкілля, керівництвом передових підприємств все більша увага приділяється екологічному впливу діяльності організації на навколишнє середовище. Екологічні характеристики функціонування організації стають усе…

Організаційний аспект управління якістю

Організаційний аспект управління виконується з використанням організаційної структури. В результаті розвитку наукового менеджменту виявилось, що великий потенціал росту продуктивності праці закладений саме в місцях сполучення функцій різних підрозділів. Саме тут відбувається втрата та спотворення інформації,…

Місце управління якістю в загальному управлінні підприємством

Управління якістю зародилось разом із загальним управлінням, але у 20-ті роки 20 століття виділилось в окрему дисципліну, так як ділові люди всього світу стали вважати, що підвищувати якість найдоцільніше удосконаленням техніки та технології. Проблеми якості…