Системи відрядної форми заробітної плати

Відрядна форма оплати праці є провідною для робітників, які працюють в основних виробничих цехах підприємств легкої промисловості.

Розрізняють  пряму відрядну, відряднопреміальну, посередньовідрядну, відряднопрогресивну, відряднорегресивну та акордну системи відрядної форми заробітної плати.Це залежить від способу обліку виробітки та застосування видів додаткової оплати (підвищені розцінки, премії).

Застосовуючи пряму індивідуальну відрядну систему оплати праці розмір заробітка робітника є прямозалежною від попередньо встановленої розцінки за кожну з одиниць обробленої продукції певної якості та кількості.

Відряднопрогресивна система оплати праці прогнозує оплату робіт, які виконані у межах визначеної норми за відрядними розцінками, а робіт, які виконані  більш ніж нормативний  рівеньза підвищеними розцінками залежно від обсягу виконаного завдання.

Наприклад, за виконання норм до 100% оплата виконується  по звичайним розцінкам, від 100 до 105 % – за півтори, більше 105% – за подвійними.

Така система стимулює досягнення максимально можливої продуктивності праці, однак її застосування призводить до зростання розміру заробітної плати на одиницю продукції, а також собівартості цієї продукції.

Протилежною системою відряднопрогресивної є відряднорегресивна система, коли розцінка по кожній одиниці продукції після визначеного рівня виконання норм зменшується. Застосовують цю систему при зменшенні обсягу виробленої продукції та у всіх випадках, коли нема потреби стимулювати зріст кількості виробництва.

За посередньовідрядною системою оплати праці зарплата працівника залежить не від його персонального виробітку, а від підсумків роботи основного виробництва, яке він обслуговує. Ця система застосовується для нарахування заробітної плати категоріям допоміжних працівників, що обслуговують основне виробництво.

Сутність акордної системи оплати праці в тому, що робітнику чи групі робітників розцінки формуються не по кожній операції, а на сукупність всих робіт з встановленням кінцевого строку їх виконання. Вона застосовується при екстренних ремонтах, усуненні наслідків аварій, при освоєнні вироблення продукції в стислі строки тощо.