Системи почасової форми заробітної плати

Почасова форма оплати праці виступає в двох видах: проста та почасово-преміальна. Проста почасова заробітна плата може бути організова як погодинна, поденна, помісячна в залежності від того, які тарифні ставки (годинні, денні, місячні оклади) застосовуються і яка одиниця обліку робочого часу (година,день, зміна, тиждень).

Почасова оплата праці на промислових підприємствах застосовується на дільницях, де робітники безпосередньо не впливають на підвищення виробітку і збільшення випуску продукції, праця яких не піддається нормуванню та обліку (допоміжне виробництво, обслуговуюче господарство).

При погодинній оплаті праці заробіток нараховується шляхом множення кількості відпрацьованих годин за розрахунковий період на годинну тарифну ставку відповідного розряду.

При поденній оплаті праці розраховується заробіток шляхом множення денної тарифної ставки відповідного розряду на кількість відпрацьованих днів розрахункового періоду.

При помісячній оплаті праці заробіток нараховується виходячи із місячних окладів, кількості робочих днів за графіком на даний місяць та фактично відпрацьованих днів.

Через недостатній вплив на якість та обсяг праці почасову оплату праці використовують, як правило, в поєднані з преміюванням за кількісні та якісні показники в роботі (економію сировини та матеріалів, палива, енергії; виконання нормованих завдань; підвищення якості продукції, ритмічність роботи та ін.) і така система отримала назву почасово-преміальної.