Система оплати праці

Форми оплати праці — це вагомий елемент організації заробітної плати, які є засобом встановлення залежності розміру заробітної плати від рівня якості праці, її кількості та результатів. Коли роботодавець обирає ту чи іншу форму оплати праці, він управляє інтенсивністю та якістю праці певних працівників.

Існують такі форми зарплати: відрядна та почасова. Кожна з них може бути колективною (бригадною) або індивідуальною. Це залежить від форми організації праці.

Кожна з даних форм має видозміни, які називаються системами оплати праці. Система оплати праці визначає вимоги і порядок нарахування зарплати.

Згідно почасовій формі оплати праці критерієм нарахування оплати за працю виступає відпрацьований час. В цьому випадку заробітна плата працівнику начисляється за встановленою тарифною ставкою (посадовим окладом) відповідно до даних табельного обліку за фактично відпрацьований час (днів, годин).

За відрядною формою оплати праці мірою праці виступає продукція, яку виготовив працівник, тобто виконаний об’єм робіт. Це означає, що його заробіток є прямозалежним від якості та кількості виробленої продукції й начислюється за кожну одиницю продукції, виходячи із встановленого розміру оплати за одиницю продукції, тобто відрядної розцінки.