Мотивація та стимулювання праці

Економічною наукою доведено, що за сьогоднішніх умов господарювання розвиток забезпечує людина в процесі трудової діяльності. Ефективність праці за інших ідентичних умов встановлюється особистим відношенням людини до трудової діяльності, її мотиваційними директивами та трудовою поведінкою.

Мотиви з’являються майже водночас з виникненням потреб та інтересів і проходять певні стадії, подібні стадіям формування останніх. Мотив – це внутрішній стимул людини до діяння, пов’язаний із задоволенням певних потреб. Потреба людини – це об’єктивне або суб’єктивне відчуття нестачі (відсутності) будь-чого. Мотивація – динамічний процес управління поведінкою людей.Потреба як усвідомлена нестача, відсутність чого-небудь важливого для людини породжує певні мотиви – спонукання, направлені на задоволення цих потреб. Викликана спонуканням поведінка, яка виявляється у формі конкретних дій, направлених на здійснення мети (отримати необхідне).

Результатом досягнення мети є задоволення потреби, яке може бути повним, частковим або не відбувається взагалі. Оцінка результату породжує у людини нові потреби. Якщо в цій замкнутій схемі відсутні потреби, то необхідної мотивації не відбувається, тому при відсутності внутрішніх мотивів працівника до праці для створення мотиваційного механізму вводять зовнішні стимули, котрі зможуть викликати дію мотивів.

Стимул – це зовнішня дія, яка впливає на свідомість людини та формує певні важливі для неї потреби та інтереси і утворює особисте відношення до цієї дії у вигляді певних процесів, таких як пізнавальних, вольових і емоційних. Звідси, стимул – це інструмент, що викликає дію певних мотивів. Якщо мотив характеризує прагнення працівника отримати певні блага, то стимул – саме ці блага. У загальній формі стимулювання – це спосіб застосування визначених стимулів для вигоди людини й підприємства. Стимулювати означає мати вплив, схиляти до цільової дії, давати поштовх ззовні. Стимулювання – один із прийомів, за допомогою якого можна здійснювати мотивацію праці.

Виділяють два види мотивації праці: внутрішню і зовнішню.