Форми мотивації на підприємстві

Розрізняють такі форми мотивації як зовнішня мотивація та внутрішня.
Зовнішня мотивація проявляється як засіб певного призначення, наприклад, засіб для того, щоб заробити гроші, відчувати впевненість, отримати визнання. При цьому вона впливає як стимул, наприклад, при очікуванні переваг – принцип надії — або як засіб тиску при очікуванні недоліків – принцип боязні.

Зовнішня мотивація впливає при цьому безпосередньо на поведінку, але вона впливає ефективно до тих пір, поки вона сприймається в якості стимулу як щось привабливе, або в якості тиску як щось неприємне. Спочатку багато організацій проводять поліпшення своєї діяльності виходячи із зовнішньої мотивації. Надії на переваги в конкурентній боротьбі і зміцнення позиції на ринку є такими ж двигунами, як і боязнь втратити можливість відповідати майбутнім стандартам і таким чином піти з ринку.

Використовувати енергію та ресурси цілеспрямовано і ефективно – це поширюється як на виробничі процеси, так і на міркування в області екології, а також на соціальні і політичні питання і, не в останню чергу, на усі процеси стосунків між людьми. При такій принциповій установці йдеться про внутрішню мотивацію. Вона є самоціллю. Внутрішня мотивація є тоді, коли ідея, завдання або діяльність сприймається як доцільні і цінні для індивіда. Внутрішня мотивація у сучасному світі виробництва і в умовах змін, що відбуваються в процесах, набуває все більшого значення.

Зовнішня мотивація «Отримання сертифікату на систему управління» діє тільки до моменту досягнення цієї мети. Якщо сенс і користь самої системи виявляться неусвідомленими, то система виявиться формальною і нежиттєздатною. Зовнішня мотивація ніколи не зможе замінити внутрішню мотивацію.

Для ефективного управління якістю, довкіллям потрібна інформація, у тому числі інформація про проблеми, дефекти, невідповідності, помилки. Джерела цієї інформації – люди. Вони мають бути позбавлені боязні покарання. Отже, примус, як механізм, заснований на страху, має бути заміщений іншими механізмами, заснованими на позитивній мотивації. Люди – джерело знань, ініціатив, творчості. Для прояву цих якостей треба створити виробниче середовище, що мотивує працівників до такої поведінки.
Однією з головних конкурентних переваг компаній-лідерів бізнесу є створення систем постійного поліпшення, в яких беруть участь майже усі працівники підприємств через гуртки, групи якості або інші форми, роблячи величезну кількість пропозицій з поліпшення. Потік цих поліпшень приносить істотні доходи компаніям.