Екологічний аспект управління якістю

По мірі зростання інтересу з боку держави і суспільства до збереження і поліпшення якості довкілля, керівництвом передових підприємств все більша увага приділяється екологічному впливу діяльності організації на навколишнє середовище. Екологічні характеристики функціонування організації стають усе більш значимими для внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін. Тому однією з основних складових загальної системи управління організацією є система екологічного управління.

Технічні інновації разом з підвищенням добробуту суспільства збільшують також потенційний ризик для екосистеми Землі, включаючи безпосередню загрозу здоров’ю людини. Тому наслідки подальшого підвищення рівня життя мають бути дуже ретельно оцінені з позиції ризику прояву техногенних катастроф.

Призначення системи управління довкіллям відповідає принципу стійкого розвитку і цілям різних культурних, соціальних і економічних структур суспільства. Вона включає організаційну структуру, планування, відповідальність, специфічні методи, процедури і ресурси, необхідні для розробки, впровадження і підтримки на належному рівні екологічної політики організації. Система управління дає організаціям можливість впорядковано і послідовно вирішувати екологічні проблеми шляхом розподілу ресурсів, визначення своїх зобов’язань і регулярної оцінки методик і процесів. Структура, зобов’язання, правила, методики, процеси і ресурси для реалізації прийнятої екологічної політики мають бути скоординовані із зусиллями в інших сферах діяльності організації: управлінням процесами, фінансами, якістю, технікою безпеки і охороною здоров’я на робочих місцях.