Місце управління якістю в загальному управлінні підприємством

Управління якістю зародилось разом із загальним управлінням, але у 20-ті роки 20 століття виділилось в окрему дисципліну, так як ділові люди всього світу стали вважати, що підвищувати якість найдоцільніше удосконаленням техніки та технології. Проблеми якості є технічними і вирішувати їх потрібно інженерам, технологам, конструкторам, дизайнерам та ін. На сьогоднішній день стало зрозуміло, що забезпечувати якість повинен весь персонал у всіх підрозділах підприємства. Тому в даний час управління якістю знову органічно влилось в загальне управління організацією. Отже, управління якістю є вирішальною складовою частиною загального управління підприємством. Існує три рівні управління підприємством:

  1. Нормативний
  2. Стратегічний
  3. Оперативний.

Незалежно від типу підприємства чи організації, існують групи людей, які впливають на організацію або на них впливає сама організація і які тому можна розглядати як такі, що покладають на організацію певну відповідальність. Ці групи загалом називають заінтересованими сторонами, групами впливу, інтересантами, стейкхолдерами. До них прийнято відносити:

  1.  власний персонал;
  2. споживачів;
  3. постачальників;
  4. акціонерів;
  5. місцеві громади;
  6. державні органи;
  7. все суспільство в цілому

В управлінні якістю на підприємстві виділяють наступні аспекти: організаційний, якості, екологічний, економічний, технологічний.